Menu

Privacybeleid

Cookie Settings

Welkom bij FUJIFILM

Bij FUJIFILM zijn we blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy beschermd wordt tijdens het gebruik van onze website. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens op onze website onder www.instax.be in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is

FUJIFILM Belgium NV, Europark-Noord 21-22, 9100 Sint-Niklaas, Belgium (“FUJIFILM“).

e-mail: dataprotection_ffbe@fujifilm.com

Bestuur: Alexis Van Oostende

Zie onze "Juridische informatie" voor meer informatie.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In principe kunt u onze website bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent. U hoeft zich niet te registreren. Zonder nadere informatie van u verzamelen en verwerken wij alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina´s die u hebt bezocht op onze website. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van het voorzien van onze website. Deze gegevens worden tevens geanalyseerd voor statistische doeleinden, waarbij u anoniem blijft als individuele gebruiker.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen, inclusief voor het behandelen van uw aanvragen en het aanpassen en verbeteren van ons webaanbod, alsmede onze producten en diensten in overeenstemming met uw voorkeuren (art. 6, lid 1, onder a), b) en f) AVG).

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons van deze informatie voorziet, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten en worden alleen verwerkt en gebruikt voor het beschikbaar stellen van deze gepersonaliseerde diensten of om uw aanvragen te kunnen behandelen.

Verder zullen wij binnen het kader van de gepersonaliseerde diensten uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor gepersonaliseerde dienstverlening onder de voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan onze websites benadert, worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u specifiek voor u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief). Wij verzamelen en gebruiken ook informatie over uw bevestiging van de ontvangst van een nieuwsbrief/andere marketingcommunicatie en van het gebruik van onze informatiediensten. We kunnen ook informatie verzamelen over de kwaliteit en het succes van onze email marketing (bv. Door analyse van het openen van of de klik rates op onze emails).

U kunt uw toestemming te allen tijde terugtrekken met werking voor de toekomst.

Als u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten, dan gebruiken wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van de diensten voor de duur van uw registratie en daarna voor zolang als vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wij delen uw gegevens met aangesloten Fujifilm-bedrijven als dit nodig is om uw aanvragen te behandelen of als dit nodig is voor de levering van de diensten. We kunnen vragen met betrekking tot onze producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Nieuwsbrief en reclame

Gegevensgebruik bij aanmelding voor e-mailnieuwsbrieven

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of om andere marketingcommunicatie te ontvangen, dan gebruiken wij de noodzakelijke of afzonderlijk door u verstrekte persoonsgegevens om u onze e-mailnieuwsbrief of andere marketingcommunicatie te sturen, zoals overeengekomen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie door ons een bericht te sturen of via een speciale afmeldlink in de nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens uw gebruikelijke tarief.

Gegevensgebruik voor e-mailreclame zonder abonnement en uw recht van bezwaar

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, dan hebben wij het recht om u regelmatig soortgelijke goederen en diensten aan te bieden, zoals de goederen en diensten die u via uw e-mailadres hebt aangeschaft. U kunt uw toestemming voor een dergelijk gebruik van uw e-mailadres op elk gewenst moment in de toekomst intrekken door ons een bericht te sturen of via de afmeldlink in onze e-mails zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens uw gebruikelijke tarief.

Gegevensgebruik voor reclame per post en uw recht van bezwaar

We kunnen op grond van de toepasselijke wetgeving het recht hebben om uw voor- en achternaam, postadres en, indien van toepassing, uw titel en academische graad op te slaan en te gebruiken voor reclame naar u toe, in het bijzonder voor het verzenden van aanbiedingen en informatie over onze goederen en diensten via de post. U kunt op elk gewenst moment voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons een bericht te sturen, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens uw gebruikelijke tarief.

Gebruik van cookies, traceertechnologie en sociale-mediaplug-ins

Gebruik van cookies en traceertechnologie

Onze Website(s) en App(s) kunnen gebruik maken van "Cookies" of soortgelijke technologieën (analyseprogramma's en sociale-mediadiensten). Cookies zijn tekstbestanden die door een Website(s) naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om informatie op de apparaten van de gebruiker op te slaan. Wanneer de Website(s) wordt bezocht, wordt de informatie in het cookie gelezen door de Website(s).

Uw toestemming voor het gebruik van cookies

We maken een onderscheid tussen strikt noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de goede werking van onze Website(s), en andere cookies. Strikt noodzakelijke cookies vereisen geen toestemming. Voor andere cookies vragen we uw toestemming voordat we ze op uw apparaat plaatsen. U kunt onze website alleen gebruiken na bevestiging van uw cookie-instellingen.

Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up venster getoond met onze Cookie Consent Manager. Als u op de knop "Cookie-instellingen" klikt, wordt u doorgestuurd naar het Privacy Preference Center. Het Privacy Preference Center toont ook een cookielijst waar u details kunt vinden over de cookies en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. In het Privacy Preference Center kunt u het gebruik van cookies in- of uitschakelen met de schakeloptie. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, het mogelijk is dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken zoals bedoeld.

Uw cookie-voorkeuren wijzigen / uw toestemming intrekken

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen in het Privacy Preference Center door op de volgende knop te klikken:

U kunt het gebruik van cookies ook te allen tijde deactiveren / verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van het volledige scala aan functies die door de Website(s) worden aangeboden.

Sociaal netwerk Plug-ins

Onze Website(s) en App(s) kunnen plug-ins voor sociale netwerken ("Netwerken") aanbieden. Plugins voor sociale netwerken zijn eenvoudige manieren om inhoud te delen met andere mensen via Netwerken. Wanneer u de Website(s) bezoekt, kunnen deze plug-ins mogelijk een directe verbinding tussen uw browser en de betreffende netwerken tot stand brengen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld bij Twitter door op "Tweet This" te klikken of bij Facebook door op de knop "I like" te klikken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie direct door uw browser naar het netwerk verzonden. In sommige gevallen wordt er al informatie uitgewisseld met een netwerk wanneer u de website(s) bezoekt, ongeacht of u met de plug-ins communiceert of niet.

U kunt voorkomen dat informatie wordt gedeeld met een Netwerk door de bijbehorende Cookies niet toe te staan en/of uit te loggen van het Netwerk voordat u de Website(s) gebruikt.

Dataveiligheid

FUJIFILM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen misbruik te beschermen en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u in de loop van de registratie of het gebruik van gepersonaliseerde diensten ter beschikking zijn gesteld, worden in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Doorgifte, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU/EER

Anders dan hierin beschreven, vindt er geen overdracht plaats aan derden buiten de Fujifilm Group. Persoonsgegevens van gebruikers van onze website van buiten de EU/EER kunnen worden doorgegeven aan filialen van FUJIFILM of distributeurs buiten de EU/EER die verantwoordelijk zijn voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wees u ervan bewust dat FUJIFILM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om goed op te letten wanneer zij een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Nadere informatie en contacten, informatie, correcties, blokkeringen en schrappingen.

U kunt contact opnemen met ons General Management via de volgende contactgegevens:

FUJIFILM Belgium NV, General Management, Europark-Noord 21-22, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium, dataprotection_ffbe@fujifilm.com

U hebt het recht om ons te vragen om toegang tot en om rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en om uw recht op op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetten. Neem per e-mail of per post contact op met het hierboven vermelde adres.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende overheid in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Daartoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u uw gewoonlijke verblijfplaats hebt of met de plaats van de vermeende inbreuk.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken. Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, dan publiceren we het herziene privacybeleid. Vergeet bij vervolgbezoeken aan onze site niet om het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien u ons met het voortgezette gebruik van onze site na elke gepubliceerde herziening uw toestemming geeft om uw informatie in overeenstemming met het gewijzigde of bijgewerkte privacybeleid te gebruiken.

don't just take, give.

We at Fujifilm believe the tools you immerse yourself in reflect who you are and the meaning behind your personality

Koop de instax hier